Tabella XBRL

Tabella XBRL generoi raportointiaineistot automaattisesti XBRL-taksonomioita tukevaan muotoon, joka on sellaisenaan valmis toimitettavaksi tiedonkerääjälle – kunnilla Valtiokonttorille.

Kunnilta ja kuntayhtymiltä edellytetään vuoden 2021 kuluessa talouden eri raportointitilastojen toimittamista Valtiokonttorille XBRL-muodossa. Pörssiyhtiöiden kohdalla vaatimus astuu voimaan vuoden 2020 tilinpäätösten raportoinnin yhteydessä. 

Tabellan kuntasektoria palveleva XBRL-ratkaisu on kehitetty yhteishankkeena Visma Public Oy:n kanssa.  Jatkokehityksen myötä tarjolle tulee myös pörssiyhtiöiden XBRL-tarpeisiin soveltuva ratkaisu .

Lue lisää: Tabella XBRL tukee kuntien siirtymää kohti automatisoitua talousraportointia

Tabella XBRL generoi alla listatut kuntasektorin tilastot sekä xbrl- että csv-muotoisina.
Luettelo täydentyy kehitystyön edetessä. 

TOLT

Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja taseyksiköt

KTAS

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

KKNR

Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi

KLTR

Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen sekä vesihuollon taseyksikön toteutumaraportointi

KTPE

Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste

”Hajautettu järjestelmä, joka mahdollistaa tiedon keräämisen sen alkulähteiltä. Soveltuu yhtä hyvin yksittäisen kustannuspaikan kuin kornserninkin tarpeisiin.”

Varaa maksuton esittely