Tabella Strategy Tool

Tabella Strategy Tool ohjaa johtoryhmää rakentamaan strategiaa liiketoimintatiedon analyysin pohjalta. Järjestelmä rakentuu tuotteistetun strategiaprosessin päälle. 

Työkalu tukee johtoryhmää systemaattisessa arviointi- ja analysointityössä kattaen niin yrityksen toimintaympäristön kuin organisaation eri osa-alueiden tehokkuuden arvioinnit. Analyysien pohjatiedot viedään järjestelmään vaivattomasti kysymyslomakkeiden kautta.

Lue lisää: Neljä askelta vahvaan liiketoimintastrategiaan
Lue lisää: Tabellalta uusi laajennusosa strategian laadintaan

Helpottaa liiketoimintatiedon analysointia

Automatisoidut yhteenvetoanalyysit tukevat joryn keskusteluja. Tukee strategisten suuntien valinnassa sekä kriittisten menestystekijöiden määrittelyssä.

Auttaa osaamistarpeiden määrittelyssä

Osaamistarpeet voidaan kytkeä tietylle projektille, niitä voidaan seurata ja tarpeiden muutoksiin pystytään reagoimaan.

Koostaa automaattisen strategiayhteenvedon

Koostaa automaattisen strategiayhteenvedon, jonka yhteenvetoanalyysit ja analyysigrafiikat luovat kattavan pohjan strategian esittämiseen.

Tukee strategian viestintää

Hallitus voidaan ottaa tiiviimmin mukaan strategiaprosessiin ja sen seurantaan. Visuaalisoinnit helpottavat strategian viestintää eri sidosryhmille.

Mahdollistaa strategian toteutumisen seurannan

Strategiset mittarit voidaan kytkeä Tabella raportointi- ja suunnittelujärjestelmään, jolloin toimeenpanon seuranta automatisoituu.

”Hajautettu järjestelmä, joka mahdollistaa tiedon keräämisen sen alkulähteiltä. Soveltuu yhtä hyvin yksittäisen kustannuspaikan kuin kornserninkin tarpeisiin.”

Varaa maksuton esittely