Raportointi ja analysointi

Kaikki informaatio yhdessä järjestelmässä

Tabellan raportointi yhdistää seurantatiedot ja tulevaisuuden suunnittelun samaan järjestelmään. Samalla raportilla esitetään sekä toteumat, suunnitelmat että näiden väliset erot. Näin käyttäjä saa kaikki oleelliset tiedot ruudulle helposti ja vaivattomasti.

Seuraa ja analysoi

Seuraa ja analysoi muutakin kuin vain talouden lukuja! Emme käsittele vain taloushallinnon lukuja vaan Tabellassa seuraat tuloslaskelman ja taseen lisäksi myös esimerkiksi myyntiä, palkkoja, määriä, tilavuuksia, kappaleita. Raportit ovat joustavia ja käyttäjän vapaasti itse määritettävissä.

Tunnusluvut

Järjestelmästämme löytyy kattava paketti yleisimmistä tunnusluvuista, joista voidaan piirtää eri graafeja ja mittareita sekä tehdä vuosikohtaisia vertailuja.

Porautuminen - kiinni lukujen taustoihin

Asteittain syvenevän porautumisen avulla jokainen käyttäjä voi intuitiivisesti ja helposti analysoida oman vastuualueensa toimintaa. Käyttäjänä voit avata luvun taustatekijät, jolloin pääset näkemään, mistä luku koostuu aina tapahtumatasolle saakka. Tapahtumaraportilta käyttäjä pääsee katsomaan tositteen kuvan, kun Tabella on linkitetty sähköiseen arkistointijärjestelmään.

Grafiikka

Jokainen käyttäjä voi vaivattomasti tehdä graafisia diagrammeja sekä raportteja ja saada näin paremman yleiskatsauksen vastuualueestaan. Tabellan seurantagraafi piirtyy automaattisesti riviä klikkaamalla. Myös erilaisten jakaumatietojen esittäminen esimerkiksi piirakkadiagrammissa onnistuu.

Excel uloskirjoitus

Käyttäjä pystyy viemään yhdellä klikkauksella raportin Excel-muotoon jatkokäsittelyä varten pitämällä sen muotoilut ja laskentakaavat. Raporttien ja grafiikan siirrot onnistuvat yksinkertaisesti leikepöydän kautta yleisimpiin toimisto-ohjelmiin.

”Tuote, joka palvelee erittäin hyvin jokapäiväisessä työssä, AdHoc-toiminnoissa sekä asioiden selvittelyssä.”

Varaa maksuton esittely

”Integroi erinomaisella tavalla tulosseurannan, ennusteen ja budjetoinnin toisiinsa.”

”Rakenteet on helppo muuttaa ja ylläpitää.”