Konserniraportointi ja IFRS-tilinpäätös

Konserniraportointi on keskeinen ominaisuus Tabella Business Tools -ohjelmistossa. Tabellan Konserniraportointi sisältää kattavat työkalut yrityksen operatiiviseen raportointiin, eliminointeihin ja IFRS-tilinpäätökseen.

Tuomme automaattisesti yksittäisten yhtiöiden kirjanpidon tapahtumat Tabellaan, josta konserniyhtiö muodostuu. Pystyt helposti vertailemaan haluttua yksikköä läpi konsernin.

Konsernitilikartta

Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilikartat monesti eroavat toisistaan, joka tekee yhtiöiden välisen vertailun haastavaksi tai jopa mahdottomaksi. Meillä pääset määrittelemään tytäryhtiöiden tilikartat vastaamaan konsernitilikarttaa, jolloin konsernitason raportointi ja konsolidointi onnistuu.

Eliminointi

Tytäryhtiöt ja niiden liiketoimintayksiköt voidaan Tabellassa yhdistää kokonaisuuksiksi, jossa saman konsernin yritysten väliset liiketapahtumat eliminoituvat automaattisesti. Sisäisten tapahtumien eliminointiin tuemme useita eri tapoja, joista esimerkkinä vastapari- ja tilieliminointi. Valittu eliminointitapa ratkaisee sen, miltä tasolta yritystä voidaan konsernitasolla tarkastella.

Meillä on kehitetty vastaparityökalu helpottamaan yhtiöiden välisiä eliminoinneista syntyviä eroja. Työkalun avulla käyttäjä pystyy tekemään käsinkorjauksia konserniyhtiöön. Työkalu on paljastanut useita virheitä asiakkaidemme kirjanpidosta asti. Tämä toiminnallisuus on kerännyt asiakkailtamme paljon positiivista palautetta sen tuomasta lisäarvosta päivittäiseen työskentelyyn.

Konsernilakana

Konserniraportointi kattaa eri yrityksien tuloslaskelman ja taseen rinnakkaisen vertailun, jolloin pystyt helposti vertailemaan haluttua yksikköä tai osa-aluetta läpi konsernin. Myös eri laskentakohteiden tai esimerkiksi projektin vertailu konsernin sisäisesti onnistuu.

Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietojen kerääminen onnistuu helposti Tabellan keskitetyllä keräily-työkalulla. Työkalu mahdollistaa kirjanpidon datan automaattisen poiminnan lisäksi käsin tehdyt korjausviennit. Liitetiedot ovat helposti siirrettävissä exceliin.

Valuutta

Valuuttakäsittelyä vaativien kansainvälisten yhtiöiden raportointi onnistuu Tabellan konsernityökalulla. Myös automaattinen muuntoeron laskeminen Tabellalla onnistuu. Meillä on useita referenssejä kansainvälisistä yhtiöistä ja heidän konserniraportointitarpeiden kattamisesta.

”Hajautettu järjestelmä, joka mahdollistaa tiedon keräämisen sen alkulähteiltä. Soveltuu yhtä hyvin yksittäisen kustannuspaikan kuin kornserninkin tarpeisiin.”

Varaa maksuton esittely